Centrum Skalka v Nitre

Adresa: Kalvária 3, 949 01 Nitra

Telefón: 0907 508 780, 0903 440 893, 037/776 94 17

Email: [email protected]

Zameranie: Sme občianske združenie Centrum Skalka. Naším cieľom je vytvoriť  oázu v meste v rodinnej atmosfére a dôvere pre všetkých. Zameriavame sa na prácu s rodinami, deťmi, mládežou, dospelými i seniormi. Centrum Skalka sa snaží sprístupniť i handicapovaným deťom a vytvoriť priestor pre ich integráciu, sprostredkovať rodičom handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami. Organizuje a sprostredkováva aj voľno časové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Vytvára priestor pre osamelých rodičov na získavanie nových sociálnych zručností.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .