http://www.zpmptt.sk

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Adresa: Trhová 2 (budova Tatraskla), 2. poschodie, č. dverí 214, 917 01 Trnava

Telefón: 0908 762 622

Email: [email protected]

Zameranie: Od založenia združenia 31. 5. 1991 tvorilo členskú základňu 180 členov. Združenie vyvíja aktivity v oblasti sociálno-právnej formou poradenstva cez pracovníkov obvodného úradu - odbor sociálnych vecí, v oblasti zdravotníctva (RIP), kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .