Slovenský zväz telesne postihnutých 

Adresa: Ševčenkova 19, Bratislava, 851 01

Telefón: 02/63814478

Email: [email protected]

Zameranie: Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov. Systematicky obhajujeme špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzujeme ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .