OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Adresa: Rekreačná 393, Nová Baňa

Telefón: +421 45 68 56 546

Email: [email protected] 

Zameranie: širokospektrálna podpora všestranného rozvoja ľudí s viacnásobným postihnutím, cieľom je skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov s VNP, realizácia projektov smerovaných na starostlivosť o deti a mládež s VNP, spolupráca s inštitúciami a odborníkmi na VNP doma aj v zahraničí a vyhľadávanie a výroba kompenzačných pomôcok pre rozvoj integrácie VNP.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .