http://serviam.sk/

Serviam v Piešťanoch

Adresa: Zrnko (stredisko ekologickej výchovy), Zavretý kút č. 113, 921 01 Piešťany

Telefón: 0908 440 584, 0949 243 996

Email: [email protected]

Zameranie: Naším cieľom je pomôcť ľuďom s mentálnym znevýhodnením udržiavať základné pracovné a spoločenské návyky, vytvoriť pre nich spoločenstvo, v ktorom by sa cítili dobre a mohli zmysluplne stráviť pár hodín týždenne. Chceme udržiavať a rozvíjať priestor, kde sa „naše“ dospelé deti môžu spolu stretávať, vypiť si kávičku, zabaviť sa, ale aj vytvárať krásne veci v tvorivej dielni. Chodíme spolu na prechádzky, spievame, cvičíme, hráme sa ale aj pripravujeme programy na rôzne príležitosti. Jednoducho žijeme na plno. Ale na to, aby mohol niekto pochopiť, musí to najskôr vidieť. Srdečne pozývame každého záujemcu zažiť atmosféru našich stretnutí a tešíme sa na každú návštevu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .