SAKMN - Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich 

Adresa: Solivarská 1423/2, 08005 Prešov

Telefón: (neuvedený)

Email: [email protected]

Zameranie: SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .