https://www.pscentrum.sk

Psychosociálne centrum v Košiciach

Adresa: Löfflerova 2, 040 01 Košice

Telefón: 055/6719 359, 0918 538 735

Email: [email protected] 

Zameranie: Naším hlavným cieľom je reintegrácia, najmä ľudí ohrozených psychickým ochorením, do bežného života. V spolupráci s mestom Košice sme otvorili pobočku v lokalite malometrážnych bytov pre dôchodcov, súčasťou nej je aj Informačná kancelária pre seniorov, kde seniorom poskytneme poradenstvo a informácie. Získali sme štatút Chráneného pracoviska pre občana so zdravotným postihnutím.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .