Poradňa pre deti s Downovým syndrómom

Adresa: Detská Fakultná nemocnica, Obrancov mieru 18, 04001 Košice

Telefón: 055/633 34 30

Email: [email protected]

Zameranie: Predmetom tejto neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Cie­ľom tejto neziskovej organizácie bude získanie doplnkových finančných prostriedkov pre detského pacienta Detskej fakultnej nemocnice Ko­ši­ce.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .