Pomoc druhému 

Adresa: Pribinova 18, 920 01 Hlohovec

Telefón: 0917 832 854, 0918 957 859

Email: [email protected]

Zameranie: každé dieťa, ktoré sa narodí s DMO alebo inou neurologickou poruchou má možnosť vyrastať v kompletnej a súdržnej rodine a viesť plnohodnotný život. Každá rodina starajúca sa o takéto dieťa má dostatok informácií a prístup k včasnej odbornej pomoci a starostlivosti. Nadácia Pomoc druhému pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné. Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Snažíme sa tiež spolu s partnermi o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dopad detskej mozgovej obrny a iných neurologických porúch na životy rodín.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .