OZ PONS

Adresa: Mlynská 59,  97409 Banská Bystrica

Telefón: (nezverejnený)

Email: [email protected], [email protected]

Zameranie: Hlavné body o.z.:

  • vytváranie podmienok pre dôstojný život a vzdelávanie detí a mladistvých s viacnásobným postihnutím
  • snaha o integráciu do spoločnosti, vytvorenie podmienok pre sebarealizáciu aj po ukončení vzdelávacieho procesu

Výsledky aktivity združenia:

  • Centrum voľného času pre postihnutých pri Gymnáziu na Mládežníckej ulici
  • každoročne – organizácia denných letných integračných táborov pre deti s postihnutím
  • organizácia plaveckých výcvikov, karnevalov a výletov
  • spolupráca s OZ podobného zamerania

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .