oz Plamienok nádeje

Adresa: B. Bartóka 9, 979 01 Rimavská Sobota

Telefón: +421 918 624 816

Email: [email protected][email protected]

Zameranie: pomoc handicapovaným deťom, mládeži a dospelým s telesným a mentálnym postihnutím, pomoc rodičom získavať zdroje financovania rehabilitácii, sociálny rehabilitácii, zdravotných a učebných pomôcok, poskytovanie informácii, poradenstva a konzultácii v oblasti špeciálneho školstva, sociálnej práce, sociálneho práva a špeciálnej starostlivosti, organizovanie odborných konferencii, seminárov a vzdelávacích podujatí

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .