OZ mikádo

Adresa:  Pri potoku 12, 909 01  SKALICA

Telefón: +421 911 724977

Email: [email protected]

Zameranie: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, konzultácie v oblasti sociálneho práva, verejné pôsobenie pri presadzovaní zlepšenia postojov k hore uvedeným občanom v spoločnosti, zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, spolupráca s verejnou správou pri zlepšovaní dostupnosti objektov v regióne, a odstraňovaní existujúcich bariér, rozvoj schopností každého jednotlivca s minimalizáciou jeho závislosti od ostatných, realizácia projektov sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov v zariadeniach sociálnych služieb

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .