OZ Iskierka 

Adresa: Ulica Ludvika van Beethovena č.5650/20, 917 08 Trnava

Telefón: 0915 883 323, 0910 742 177

Email: [email protected][email protected]

Od svojho vzniku združenie pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života a to nie len pri vzdelávaní, ale aj vo voľnom čase. Krstným otcom združenia je moderátor TV Markíza  Patrik Herman . V súčasnosti OZ Iskierka združuje 55 viacnásobne postihnutých mladých ľudí.

Našim cieľom je  poskytnúť mladým ľuďom potrebný priestor na to, aby získali základné zručnosti a sociálne schopnosti. Aby vnímali vlastnú hodnotu napriek svojim odlišnostiam. Deti sa dostávajú do veku, kedy sa z nich stávajú mladí ľudia, nemajú veľa možností stretávať sa so zdravými rovesníkmi, našou snahou je vytvoriť priestor pre ich spoločné stretnutia, aby boli rešpektované a prijímané ako plnohodnotné osobnosti u druhých.

V septembri 2016 Občianske združenie Iskierka otvorilo Denný stacionár COMITAS,  v ktorom poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby pre našich klientov. Cieľom denného stacionára je udržanie aktívneho života a predĺženie sebestačnosti klienta. Uľahčiť klientom dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčiť rodiny, ktoré sa o odkázaného človeka starajú.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov: .