Klub sclerosis multiplex 

Adresa: Novomeského 3/5, 949 11 Nitra

Telefón: 037/773 22 99, 0904 547 106

Email: [email protected]

Zameranie: Naše združenie je nepolitické, nezárobkové s formou organizovania činnosti v oblasti rehabilitačno-rekondičnej, za úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom, ktoréhokoľvek stupňa, s cieľom vzájomného spolupôsobenia a vytvárania čo najoptimistickejšej atmosféry s prenosom pozitívnych momentov do rodín s takto ochoreným členom. Propagovaním našej činnosti (mimo iného i touto formou), chceme dostať do povedomia spoluobčanov problémy spojené s ochorením, jeho vonkajšie i vnútorné prejavy, ale i medzi sebou si navzájom pomáhať pri návrate do reálneho života, so snahou byť rovnocenným. Nepripúšťať stavy sebaľutovania a uzatváranie sa so svojimi problémami do seba, až po stupeň sebaničenia resp. terorizovania svojho najbližšieho okolia

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .