https://www.azzptrencin.sk/

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých

Adresa: Bezručova 1012, Trenčín, 911 01

Telefón: 032 / 640 09 11, 0905 384 577

Email: azzptren[email protected]line.sk

Zameranie:  zabezpečiť nielen pre svojich členov, ale aj pre všetkých občanov so špeciálnymi potrebami v meste Trenčín komplexnú starostlivosť poskytovaním služieb formou:   domova sociálnych služieb, rehabilitačno - relaxačného centra, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, klubových aktivít  

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .