Asociácia pomoci postihnutým APPA 

Adresa: Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava, Radlinského 4, 921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 381 3499, 0905 409 570

Email:  [email protected]

Zameranie: Sme tu pre telesne postihnutých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Našími hlavnými cieľmi je poskytovať všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo postihnutým predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému a členom ich rodín, podporovať a organizovať aktivity, ktoré zlepšia kvalitu ich života, vyhľadávať partnerov a spoločne realizovať projekty, komunikovať s organizáciami a štátnymi orgánmi, ktorých činnosť súvisí alebo ovplyvňuje život, možnosti liečby a realizácie sa telesne postihnutých ľudí, snažiť sa presadiť zmeny a opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životnú a sociálnu situáciu postihnutých a ich rodín a realizovať aktivity smerujúce k získavaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité na úhradu potrieb pre telesne postihnutých - rehabilitácie, operácie, lieky, vozíky, špeciálne kočíky a doplnky k nim, automobily a úpravy automobilov, bezbariérové riešenia bývania, hygienické pomôcky, pomôcky pre vzdelávanie...

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .