ODPORÚČANé podporné skupiny


BRATISLAVSKÝ KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ

 • OZ SBAH v Smoleniciach
 • Čarovný prútik v Sekuliach
 • Iskierka v Trnave
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave
 • Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých v Šintave
 • DSS Jahodná v Jahodnej
 • DSS Zelený dom v Skalici
 • OZ Mikádo v Skalici
 • DSS pre deti a dospelých v Okoči
 • DSS pre deti a dospelých v Štrkovci
 • Svet mobility v Čakanoch
 • Pomocníček v Seredi
 • Pomoc jeden druhému v Hlohovci
 • Spoločne bez bariér v Bukovej
 • Pomoc ohrozenému dieťaťu v Piešťanoch
 • Podporná skupina pre rodičov inak obdarovaných detí v Piešťanoch
 • Materské centrum Úsmev v Piešťanoch

NITRIANSKY KRAJ

 • Slovenský zväz telesne postihnutých v Nitre
 • Pulz života v Rajčanoch
 • Občianske združenie - Fénysugár SK v Štúrove
 • SRC SZTP Relax Štúrovo
 • Naše deti Palárikova
 • Centrum SOS v Nitre
 • Klub sclerosis multiplex v Nitre
 • Slovenská rada rodičovských združení, Klub rodičov autistických detí v Nitre
 • Zväz zdravotne postihnutýh Nitrianskeho kraja v Nitre
 • Šťastný život n.o. v Mojmírovciach

TRENČIANSKY KRAJ

 • OZ KUKO v Trenčíne
 • Občianske združenie DIS v Trenčíne
 • Denné centrum Svetielko Trenčíne
 • Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
 • Občianske združenie AUTIS v Trenčíne
 • Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice
 • Centrum sociálnych služieb - Sloven v Slavnici
 • Centrum sociálnych služieb - Demy v Trenčíne
 • DSS Adamkovské Kochanice
 • Centrum sociálnych služieb - Domino v Prievidzi
 • Spokojnosť - centrum sociálnych služieb,n.o. v Prievidzi
 • Denné centrum Frézia Partizánske n.o.

ŽILINSKÝ KRAJ

 • Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ v Dolnom Kubíne
 • Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline
 • Centrum sociálnych služieb Horelica v Čadci

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 • Inakobdareni.sk vo Zvolene
 • OZ Prístav Nádeje vo Zvolene
 • OZ Naše Slniečka vo Zvolene
 • Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) vo Zvolene
 • Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím v Novej Bani
 • Občianske združenie PONS v Banskej Bystrici
 • OZ CHRABYD - chránené bývanie a chránené dielne v Banskej Bystrici
 • Spoločenstvo Otcov dom v Kremnici
 • Margarétka - OZ pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny v Banskej Štiavnici
 • OZ Athéna v Hnúšti
 • OZ František v Detve
 • OZ PLAMIENOK NÁDEJE v Rimavskej Sobote

PREŠOVSKÝ KRAJ

 • SAKMN v Prešove
 • Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) v Stropkove
 • Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) v Huncovciach
 • Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) v Poprade

KOŠICKÝ KRAJ

 • Služba včasnej intervencie v Košiciach
 • Poradňa pre deti s Downovým syndrómom v Košiciach
 • Centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Košiciach
 • DSS SČK ako Centrum komplexných služieb starostlivosti v Košiciach
 • Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
 • Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR v Rožňave
 • Slovenský zväz telesne postihnutých v Rožňave
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trebišove
 • Poradňa Trebišov- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach
 • Centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Michalovciach


na stránke sa pracuje...

Japonské plienky


Úsmev pre druhých, o.z.  © 2018
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 .