nový začiatok

Adresa: SNP 1 , 909 01 Skalica

Telefón: +421 34 664 6567

E-mail: [email protected]

Zameranie: Občianske združenie Nový začiatok zriadilo na Slovensku prvé CENTRUM pre AFÁZIE a DYZARTRIE - centrum pre skupinovú klinicko - logopedickú terapiu, a zároveň aj pre fyziatrickú terapiu. Terapie uskutočňujú klinický logopéd a rehabilitačná sestra. Centrum je vybavené rehabilitačnými pomôckami. Súčasťou centra je aj poskytovanie sociálneho poradenstva, ktoré poskytuje kvalifikovaný sociálny pracovník. Každý rok sa snažia zabezpečiť aj vďaka finančnej podpore projektu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny týždenný rehabilitačný pobyt pre členov, ktorý im hradia v plnej výške.  


„Pacienti s afáziou a dysartriou sú ľudia, ktorí cítia a vnímajú tak ako my zdraví - ale len nemôžu ústami vyjadriť svoje potreby, ale ich oči hovoria.“

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .