logos, Daniela hudecová

Adresa: Saratovská 24, 841 02 Bratislava - Dúbravka

Telefón: 0903 700 429

Email: [email protected] 

Zameranie: Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Daniela Hudecová, PhD. ­ klinický logopéd. Zameriava sa na diagnostiku a intervenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. Venuje sa oblastiam: 

  • poruchy artikulácie
  • poruchy hlasu 
  • poruchy plynulosti reči 
  • narušený vývin reči 
  • špecifické poruchy učenia 
  • poruchy reči pri ochoreniach mozgu ( cievne príhody, nádory, zápaly, úrazy...)
  • poruchy reči pri rázštepoch 
  • symptomatické poruchy reči (narušená komunikačná schopnosť sprevádzajúca iné ochorenia, postihnutia alebo narušenia)
  • auditívno-verbálna terapia a poradenstvo
Diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti poskytuje aj v anglickom jazyku.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .