https://www.logopedia-bb.sk/

Logopédia - Viera Kerekešová

Adresa: Poliklinika - Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 (0) 904 902 326

Email: [email protected]

Zameranie: ambulancia klinickej logopédie sa zaoberá: prevenciou, diagnostikou, terapiou, poradenskou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti u detí, adolescentov a dospelých. Počíta sa: Narušená komunikačná schopnosť: Narušený vývin reči Dyslália / neschopnosť používať hlásky, skupiny hlások, v komunikačnom prejave Rinolália /fufnavosť/, Tumultus sermonis/ brbľavosť, Špecifické poruchy učenia Afázia - vzniká na základe lokálnych poškodení mozgu, Dyzartria - narušenie procesu artikulácie pri organickom poškodení nervového systému, Mutizmus - strata schopnosti prehovoriť, obvykle na neurotickej báze,  Balbuties - zajakavosť, Poruchy hlasu,  Symptomatické poruchy reči

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .