logopédická ambulancia - Anikó Labudová

Adresa:  Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda

Telefón: +421908747037

E-mail[email protected]

Zameranie: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej logopédie, diagnostika a liečba porúch komunikačnej schopnosti pre deti aj dospelých. Komplexná logopedická diagnostika detí s narušenou komunikačnou zručnosťou, detí s ťažkým alebo viacnásobným postihom, logopedická diagnóza, určenie logopedickej terapie a prognózy. Poskytovanie odbornej konzultačnej činnosti zameranej aj na rodičov detí. Metodická činnosť zameraná na tvorbu nových podporných materiálov. V piatok máme klinicko-preventívny deň, objednávky prijímame telefonicky.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .