Škôlka asobi 

Adresa: Rešetkova 3, Bratislava

Telefón: +421 948 688 639

Email: [email protected]

Zameranie: ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje. Vychádzame z tvrdenia, že to čo sa dieťa naučí do siedmeho roku, to s ním ide celý život. Prvých sedem rokov života je kľúčových pre ďalší život dieťaťa a preto je potrebné veľmi citlivo vnímať vývin dieťaťa v tomto období. Z tohto dôvodu v škôlke ASOBI pracujú len špecialisti pre raný a predškolský vývin, ktorí monitorujú vývin jednotlivých detí a vstupujú do  výchovno-vzdelávacieho procesu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .