klinická logopédia - Sylvia Nečasová

Adresa: Červeného kríža  62/30, 02901  Námestovo

Telefón: 043 / 552 24 44, 0905 410 904

Email: [email protected]

Zariadenie: Poskytovanie komplexnej odbornej lekárskej starostlivosti v ambulancii logopéda. Riešenie narušenej komunikačnej schopnosti, zajakanie, výslovnosť, artikulácia, oneskorený vývin reči.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .