https://www.zzz.sk/zariadenie/864-logopedia

logopédia - Stanislava Šimková a jana Volčková

Adresa: Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen, NsP - Detská nemocnica, poschodie: 3

Telefón:  0903 343 481

Email: [email protected][email protected]

Zameranie: Pracujem s klientami od 2 rokov do 80 s poruchami reči-od porúch výslovnosti jednotlivých hlások, ďalej s oneskoreným rečovým vývojom, bezrečnosťou, s poruchami plynulosti reči či rytmu reči-zajakavosťou, s ťažkosťami pri čítaní a písaní- dyslexiou, s dysartriami po  detskej mozgovej obrme ,afáziou po mozgových príhodách, so sluchovými poruchami. Mám 30 ročnú prax, vypracované pomôcky a prílohy na domáce cvičenia a modernú diagnostickú i terapeutickú techniku- rotavibrátory a masážne strojčeky na vyvodenie hlásky R, prístroj Logohelp- na cvičenie pri poruchách plynulosti reči- tzv tienením, Indikátory- S, R, N na dg. a cvičenie sykaviek, nosoviek a R a počítačové programy pre rozvoj reči. V odôvodnených prípadoch môžem použiť Bioptron na svalové uvoľnenie, či svetelnú terapiu Bioptron na aktiváciu rečového procesu. Spolupracujem s psychológom. Vyšetrujem a vydávam potvrdenia k prijímacím pohovorom na SŠ a VŠ .

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .