Klinická logopédia - Marie Sartorysová

Adresa: Pod Lachovcom 1727/55 Púchov 02001, (Budova ZDRAVIE, 3.poschodie) 

Telefón: 042/ 4605 502, 0903 683 744

Email: [email protected] 

Zameranie: Program komplexnej senzomotorickej stimulácie zameraný na rozvoj a skvalitnenie vnímania, zvýšenie pozornosti a zlepšenie grafomotorických zručností. Tento program je vhodný pre predškolákov vo veku od 5-7 rokov, pre deti s odkladom školskej dochádzky a prípadne i pre prvákov, ktorí majú problém s osvojovaním si niektorých školských zručností. Po úvodnom vyšetrení, kedy zistíme úroveň vývinu jednotlivých oblastí psychických procesov, zostavíme individuálny plán senzomotorickej stimulácie. 

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .