Klinická Logopédia-  Katarína Púllová

Adresa: Teslová ulica č. 33, Bratislava

Telefón: 0904 911 502

Email: [email protected]

Zameranie: 

 • PORUCHY VÝSLOVNOSTI HLÁSOK (dyslália) 
 • ONESKORENÝ VÝVIN REČI 
 • VÝVINOVÁ DYSFÁZIA 
 • RÝCHLA REČ  A ZAJAKAVOSŤ (balbuties) u detí a dospelých
 • FUFNAVOSŤ (rinolália) 
 • PORUCHY REČI PRI DETSKEJ MOZGOVEJ OBRNE A PORUCHY REČI PRI OCHORENIACH MOZGU (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, demencia 
 • PORUCHY UČENIA (čítania, písania, počítania) 
 • PORUCHY REČI PRI RÁZŠTEPOCH (palatolália) 
 • HYPERAKTIVITA - ADHD (poruchy pozornosti) 
 • MYOFUNKČNÉ PORUCHY (dýchanie ústami, nadmerné slinenie, nesprávne prehĺtanie, žuvanie a sanie, nesprávny rast zubov, narušený vývin sánky a čeľuste, nesprávne držanie tela) 
 • OSLABENÉ DIELČIE FUNKCIE (hmat, orientácia v priestore a na tele, zraková a sluchová, pozornosť, pamäť a diferenciácia, intermodalita, serialita)

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .