Klinická logopédia - Ivana Papšová a Danica Trančíková

Adresa: Ružinovská poliklinika Ružinovská 10 číslo dverí 226 820 07 Bratislava

Telefón: 02 48279300

Mgr. Ivana Papšová - 0905 982804 

Mgr. Danica Trančíková -  0903 753388 

Email: [email protected]

Zameranie: Odborná logopedická starostlivosť je zameraná na diagnostiku a terapiu porúch komunikácie detí a dospelých. Cieľom klinickej logopédie je pomoc osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Rozvíjanie reči a odstraňovanie vád a porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, preto musíme tejto problematike venovať náležitú pozornosť. 

Klinická logopedická starostlivosť poskytovaná v našej ambulancii je určená pre široké spektrum osôb s rozmanitými poruchami reči. Na našom pracovisku Vám pomôžeme vybrať a poskytneme tú správnu terapiu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .