klinická logopédia - Eva Galová

Adresa: Komenského 37/A , 040 01  Košice

Telefón: +421 556339735, 0944 147 450

Email: [email protected]

Zameranie: Diagnostika, liečba a poradenstvo u detí, dorastu a dospelých - poruchy artikulácie, narušený vývin reči, poruchy reči pri rázštepoch, zajakavosť, poruchy hlasu, cievne mozgové príhody, konzultácie.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .