Centrum detskej reči

Adresa: Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

E-mail : [email protected]

Zameranie: zameriavajú sa na deti so zdravotným znevýhodnením a pracuje s nimi už od útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Klientom poskytuje špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a terapiu. Pri psychologickom vyšetrení sa diagnostikuje úroveň intelektu a osobnosť dieťaťa. Logopedické služby sa zameriavajú na zisťovanie komunikačných a jazykových schopností, ktoré sa snažia s dieťaťom rozvíjať. Pri špeciálno-pedagogických službách sa zameriavajú na zistenie úrovne vedomostí a zručností a overuje sa príprava do školy, prípadne náprava porúch učenia. 

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .