Ranč na striebornom jazere

Adresa: Ranč na Striebornom jazere, 924 01  Galanta

Telefón: +421 (0) 917 049 449

Email: [email protected], [email protected]

Zameranie: Hiporehabilitácia je vhodná hlavne pri poruchách hybnosti: neurologické ochorenia (detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,stavy po traumách, zápaloch, poruchy koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania trupu, hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu a pod.) a ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, hypermobilita a pod.) Pedagogicko-psychologické jazdenie je určené hlavne deťom s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom s problémami ako organické duševné poruchy, schizofrénie, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom, poruchy osobnosti, správania a emócií a pod. Hipoterapia ako celok je vhodnou formou terapie pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach. Hipoterapiu uskutočňujeme len cez Rehabilitačné centrum Renona Rehabilitation.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .