http://www.physiocanis.sk

PHYSIO CANIS

Adresa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Telefón: 0907828987

Email: [email protected]

Zameranie: PHYSIO CANIS, o.z. je občianske združenie zo Žiliny, ktoré vzniklo v roku 2009 a vo svojich radoch združuje odborných animoterapeutov, ale aj fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov, arteterapeutov a dobrovoľníkov na pomocné pomáhajúce činnosti. PHYSIO CANIS svojimi aktivitami pôsobí najmä na deti s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .