Neurofeedback

Adresa: Dom techniky, ulica Vysokoškolákov 6, Žilina

Telefón: 0907836611

Email: [email protected]

Zameranie: Neurofeedback Je tréning mozgových vĺn zobrazovacou technikou, ktorý v reálnom čase zobrazuje mozgovú aktivitu a pomocou počítača sa klient učí samoregulácii mozgových vĺn. Podobný pravidelnému telesnému cvičeniu. Jedná sa o cvičenie mozgu za účelom zlepšenia mentánej výkonnosti. Tréning mozgových vĺn Vám pomôže pri zvýšení psychického  výkonu. Naučíte sa lepšie koncentrovať, zlepšiť pamäť, zvládať telesnú a emočnú záťaž. EEG Neurofeedback je vhodný na prácu s deťmi i dospelými. Využíva sa pri ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD - porucha pozornosti, poruchách učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, vývinová dysfázia, NKS - problém s čítaním, upatňovaním pravopisu, matematickými úkonmi...), poruchách správania, aspergerovom syndróme, funkčnom autizme, úzkostných poruchách, depresii, znížení stresu, poúrazových stavoch mozgu, syndróme vyhorenia, mentálnom postihnutí, DMO, Downov syndróm, cievnych príhodách a iných ochoreniach. EEG Neurofeedback sa odporúča  pre deti aj dospelých pre zvýšenie športového výkonu, u manažérov a ľudí psychicky vyťažených, príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek.Vhodné aj ako relaxačná technika.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .