Kanisterapia K-7 

Adresa: Dolné Rudiny 1 /A , 010 01 Žilina 

Telefón: +421 907 828 987, +421 907 267 607

Email:  [email protected][email protected] 

Zameranie: Cielený  kontakt človeka a  psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života človeka,  ktorý sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Canisterapia  u telesne, zmyslovo, mentálne postihnutých klientov je podpornou terapiou a je súčasťou celkovej rehabilitácie (liečby). Canisterapia je určená aj zdravým deťom a to najmä v oblasti netradičného zážitkového vzdelávania. Canisterapia je jednou z foriem animoterapie.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .