K centrum - muzikoterapia, arteterapia Bratislava

K Centrum

Adresa: Ďumbierska 10/a, Bratislava 831 01

Telefón: 0907 120 228

Email: [email protected]

Zameranie: Podstatou činnosti je podpora zmyslového, kognitívneho a sociálno-emocionálneho vývinu detí s cieľom maximálneho rozvoja ich potenciálu a celkového rozvoja prostredníctvom starostlivosti „šitej na mieru“ ich možnostiam a potrebám. Centrum poskytuje tiež podporné poradenstvo a konzultácie rodičom a organizuje hudobno-pohybové zážitkové workshopy a hudobné relaxácie pre škôlky, školy, firmy a organizácie s cieľom poukázať na pozitívny liečivý účinok hudby na fyzickú, psychickú aj emocionálnu oblasť.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .