Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. 

Adresa: Jazdecko-rehabilitačné centrum, 913 11, Opatovce

Telefón: +421 903 925 099

Email: [email protected]

Zameranie: Jazdecko - rehabilitačné centrum Lesan n.o. vzniklo 11.4.2006, ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v podobe hipoterapie, liečebnopedagogických postupov a poradenstva, špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt,  vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .