Jazdecká škola pre hendikepovaných 

Adresa: Podlipa 441/8, Ľubietová 97655

Telefón: +421 48/419 54 29, +421 902 620 307

Email: [email protected]

Zameranie: Hipoterapia je jedinečná liečebná metóda využívajúca pohyb koňa. Jazda na koni lieči a upokojuje. Pohyb koňa je jedinečný tým, že sa podobá ľudskej chôdzi. Pre mnohých ochrnutých či inak postihnutých je jazda na koni jedinou možnosťou ako sa prejsť vo vzpriamenej polohe, i keď na nohách zvieraťa, z čoho tiež vyplýva i kladný vplyv na psychiku. Hipoterapia má výborné účinky aj pri nervových poruchách, či už ide o detskú mozgovú obrnu alebo stavy po mozgových porážkach i epilepsií. Prirodzený pohyb koňa má vlastnosti ako ľudská chôdza. Napríklad deti, ktoré nemôžu chodiť, môžu na chrbte zvieraťa precítiť vo svojej panvovej oblasti pocit, aký býva pri normálnej chôdzi. Kôň týmto deťom v podstate nahrádza nohy. Tak isto pri psychických problémoch je jazda na koni blahodárna. Pôsobí vyrovnávajúco, čo sa odráža na zmene vlastností človeka – zlepšením sebavedomia, odbúravaním nedôvery, úzkosti a strachu, tlmením hyperaktivity, vytváraním pocitu zodpovednosti, vzťahu k poriadku, vytrvalosti a húževnatosti. No najdôležitejšie zo všetkého je, že sa to deje prirodzene a nenútene.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .