OZ Nepočujúce dieťa

Kontakt:  [email protected]

Zameranie: Cieľom našej snahy je úspešné nepočujúce dieťa. Aby sme deťom umožnili dosiahnuť čo najviac, musí sa vo svete pohnúť veľa "ozubených koliesok", z ktorých každé má zásadný význam - diagnostika a meranie poruchy sluchu, včasné nasadenie načúvacích prístrojov, včasné zapojenie ranej starostlivosti, dostupnosť informácií, vzdelaný rodič, ktorý má oporu v rodine, ale aj v komunite, a tento zoznam by mohol ísť ďalej...

Medzi naše ciele patria hlavne tieto nosné témy:

 • Budovať a spájať komunitu počujúcich a nepočujúcich rodičov SP detí
 • Vzdelávať rodičov a sprístupňovať im odborné informácie, aby dokázali úspešne rozvíjať ich nepočujúce deti v domácom prostredí 
 • Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností medzi rodičmi 
 • Spájať slovenskú a českú komunitu rodičov 
 • Podieľanie sa na aktivitách, ktoré smerujú k úspešnej integrácii detí do spoločnosti a súčasne vytvárajú tlak na spoločnosť podporujúcu inklúziu nepočujúcich 
 • Vytvoriť a spojiť skupinu rodičov, za účelom vzájomnej rodičovskej pomoci, organizácii stretnutí či riešenie problémov v oboroch, kde je to potrebné 
 • Advokácia nepočujúcich detí v oblasti zdravotníctva a legislatívy.

Projekty a aktivity, ktoré v súčasnej dobe realizujeme

 • Portál NepocujuceDieta.sk a jeho využitie pre ďalšie znevýhodnené komunity 
 • Program rodičovskej pomoci 
 • Skupina pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu 
 • Pravidelné stretnutia nepočujúcich detí a ich rodín v Bratislave 
 • Pravidelná rodičovská skupina v Bratislave 
 • Podpora stretnutí detí a rodičov mimo Bratislavy Tvorba video-slovníka posunkov 
 • Administrácia audiologických vyšetrení slovenských detí v Brne 
 • Workshop "Počujko" pre počujúce deti o ich nepočujúcich kamarátoch

Pri plánovaní našich aktivít sa zameriavame predovšetkým na rodiny detí s poruchou sluchu vo veku 0 - 3 roky. Tieto rodiny považujeme za najzraniteľnejšie, pretože ich deti sa práve nachádzajú v najkritickejšom období vývinu a preto každé zaváhanie našej spoločnosti má pre ne najzávažnejšie následky. Našim cieľom je spojiť tieto rodiny a pomôcť im dať dieťaťu najviac, ako sa len dá.

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .