Kresťanské centrum nepočujúcich

Adresa: Kapitulská 21, Banská Bystrica

Telefón: 048/4720262, 0905 403 697

Email: [email protected]

Zameranie: poskytuje pomoc nepočujúcim harmonicky sa rozvíjať v oblasti kultúrnej, spoločenskej, duchovnej aj fyzickej; ukazuje možnosti, ako sa môžu podieľať na živote spoločenstva; snažia sa odstraňovať informačné a komunikačné bariéry

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .