Infosluch (Silvia Hovorková)

Kontakt: [email protected]

Zameranie: Informačný systém funguje niekoľko rokov. Dostupné sú viaceré články z oblasti novorodeneckého skríningu sluchu, príčin porúch sluchu, vyšetrení sluchu, načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu, zaujímavé linky (kontakty) a životné príbehy. K dispozícii je otvorená web poradňa, interaktívny slovník posunkovho jazyka. Vďaka fondu Telekom pri Nadácii Pontis je dostupný nový komunitný portál pre rodičov detí s poruchou sluchu www.nepocujucedieta.sk. Tento portál je živým pokračovateľom Infosluchu

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .