detská fakultná nemocnica 

Adresa: Tr. SNP 1, 040 11 Košice, II. Hrebeňová budova, suterén

Telefón: 055 235 3982

Zameranie: Naši detskí otorinolarynoglógovia liečia mnohé vzácne ochorenia typické pre detský vek, ktoré vyžadujú diagnostické a terapeutické skúsenosti, cielenú liečbu, komplexnú chirurgickú starostlivosť a hlavne medziodborovú spo­lu­prá­cu špecialistov Detskej fakultnej nemocnice.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .