CŠPP pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím

Adresa: ul. ČSA 183/1, Kremnica

Kontakt: 045/6742420,

Email: [email protected]

Zameranie: centrum sa špecializuje na zdravotne znevýhodnených so sluchovým postihnutím od predškolského veku až po dospelosť; -poskytuje poradenské služby klientom, ich zákonným zástupcom a pedagógom

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .