CŠPP pre klientov s poruchou sluchu v BA

Adresa: Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava

Telefón: 02/54 77 12 03, 0911 471 183

E-mail: [email protected]

V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva ponúkame program starostlivosti, ktorého cieľom je vzdelávať a podporiť rodiny detí s poruchou sluchu na ceste životom. Veríme, že deti s poruchou sluchu môžu byť šťastné a dokážu rozvinúť svoj potenciál. V našej starostlivosti sú klienti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu, pre ktorých zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť.

Centrum ponúka rodinám pomoc v nasledujúcich oblastiach:

  • Špeciálno - pedagogická – ako minimalizovať dôsledky straty sluchu na vývin dieťaťa, aká je vývinová úroveň dieťaťa a ako mu pomôcť napredovať v oblasti reči, rozumových schopností, motoriky, samoobsluhy, ako komunikovať s dieťaťom (rôzne komunikačné metódy a stratégie – orálny jazyk, odzeranie, prstová abeceda, posunkový jazyk...) , akú školu vybrať pre staršie dieťa (integrácia vs. špeciálne školy), aká je dostupná literatúra pre rodičov o poruche sluchu....
  • Psychologická – ako sa vyrovnať s poruchou sluchu dieťaťa, ako podporiť zdravý vývin dieťaťa a zároveň uspokojiť potreby všetkých členov rodiny, kde nájsť podporné skupiny rodičov s deťmi s poruchou sluchu....
  • Sociálna – aké máte ako rodičia práva, akú podporu môžete získať od štátu, ako vyplniť jednotlivé žiadosti….
  • Zdravotnícko - technologická – kde a ako sa vyšetruje sluch, čo znamenajú výsledky testovania - audiogram, aké sú dostupné a vhodné kompenzačné a informačné prostriedky pre dieťa s poruchou sluchu a kde sa dajú zakúpiť….

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .