Poradensko - reh. centrum sluchovo postihnutých

Adresa: Novosadská ul. č. 4, 917 01 Trnava

Telefón: 0911 165 048, 0948 194 960

E-mail: [email protected]

Zameranie: Poskytuje sa špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a sociálnu rehabilitáciu pre deti so sluchovým postihnutím.

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .