Centrum pro poruchy sluchu Brno, hlasu, řeči a rovnováhy 

Adresa: Obilní trh 4, 602 00 Brno

Telefón: +420 541 246 598

Zameranie: Pracovisko AUDIO-FON centr s.r.o. je koncipované ako superkonziliárne pre komunikačné poruchy. Jeho náplňou je diagnostika, liečba, kompenzácia a rehabilitácia poruchy sluchu, hlasu, reči a rovnováhy. Foniatria a audiologia nemá charakter klasickej ORL ambulancie. Pracovisko vyžaduje špecializovaných lekárov, špecializované zdravotné sestry, náročné priestorové i prístrojové vybavenie.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .