Asociácia nepočujúcich Slovenska ANEPS

Kontaktné údaje na jednotlivé krajské strediská otvoríte kliknutím tu.

Zameranie: Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu, ktoré sa zaoberá životom nepočujúcich, jeho problémami, pomocou pri hľadaní riešení problémov, poradenskou činnosťou, sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby, legislatívnymi otázkami, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím sluchu, komunikáciou a spoluprácou so štátnymi inštitúciami (ministerstvo a zastupiteľské zbory, orgány štátnej správy, vyššie územné celky, orgány miestnej samosprávy, odbornou činnosťou v oblasti titulkov pre osoby s poruchou sluchu ako hlavného nástroja pre porozumenie audiovizuálnych diel, vytváraním spôsobov pre komunikáciu a informovanosť nepočujúcich,

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .