ODPORÚČANí odborníci a personál v sluchovej oblasti

 • Centrum pro poruchy sluchu Brno, hlasu, řeči a rovnováhy v Brne
 • Foniatrická ambulancia Kramáre v Bratislave


BRATISLAVSKÝ KRAJ

 • Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre klientov s poruchou sluchu v Bratislave
 • Foniatrická a tinitologická ambulancia MUDr. Štefan Šimko - ul. Antolská v Bratislave
 • Audiometria a foniatria MUDr. Ľubica Šuchová - ul. Ružinovská v Bratislave
 • Foniatrická a ORL ambulancia, Bio-Chrom, s.r.o. MUDr. Dagmar Volmutová v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia a ORL ambulancia MUDr. Branislav Lorenc v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia a ORL ambulancia MUDr. Renáta Kučerová v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia Kramáre v Bratislave

TRNAVSKÝ KRAJ

 • Poradensko - rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých v Trnave
 • Auris Media Plus s.r.o. v Trnave
 • Otorinolaryngologická ambulancia - Terapia s.r.o. v Dunajskej Strede
 • Medicentrum Piešťany s.r.o. v Piešťanoch
 • Art-Medica centrum v Seredi
 • IMMERI s.r.o. v Seredi
 • Oerel Plus s.r.o. v Hlohovci
 • ORL - Otrila s.r.o. v Šamoríne
 • Odborníci a personál ORL – ušné, nosné, krčné v Trnavskom kraji
 • Ambulancie pre sluchovú oblasť v Trnavskom kraji

NITRIANSKY KRAJ

 • ORL lekári v nitrianskom kraji
 • Foniatrická ambulancia v Zlatých Moravciach
 • Foniatrická ambulancia v Topoľčanoch
 • Foniatrická ambulancia v Nitre

TRENČIANSKY KRAJ

 • Zoznam ORL lekárov v trenčianskom kraji
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Bánovciach nad Bebravou
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Handlovej
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri základnej škole v Myjave
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v  Novej Dubnici
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Partizánskom
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Považskej Bystrici
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri základnej škole v Trenčíne

ŽILINSKÝ KRAJ

 • Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina
 • Krajské stredisko Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 • Kresťanské centrum nepočujúcich
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici

PREŠOVSKÝ KRAJ

 • Zoznam ORL lekárov v prešovskom kraji
 • Foniatria Kantorová, s.r.o. v Poprade
 • Foniatrická ambulancia v Starej Ľubovni
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Humennom
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poprade
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Špišskom Hrhove
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo Svidníku
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo Vranove nad Topľou
 • Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Smokovci

KOŠICKÝ KRAJ

 • Foniatrická ambulancia v Košiciach
 • NZZ - ORL ambulancia pre deti, dorast a dospelých v Michalovciacch
 • MABELA s.r.o. v Košiciach
 • AURIS plus, s.r.o. v Košiciach

ZAHRANIČNÉ:

 • Centrum pro poruchy sluchu Brno, hlasu, řeči a rovnováhy v Brne

Japonské plienky


Úsmev pre druhých, o.z.  © 2018
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 .