ODPORÚČANí odborníci a personál v sluchovej oblasti

 • Centrum pro poruchy sluchu Brno, hlasu, řeči a rovnováhy v Brne
 • Foniatrická ambulancia Kramáre v Bratislave


BRATISLAVSKÝ KRAJ

 • Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre klientov s poruchou sluchu v Bratislave
 • Foniatrická a tinitologická ambulancia MUDr. Štefan Šimko - ul. Antolská v Bratislave
 • Audiometria a foniatria MUDr. Ľubica Šuchová - ul. Ružinovská v Bratislave
 • Foniatrická a ORL ambulancia, Bio-Chrom, s.r.o. MUDr. Dagmar Volmutová v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia a ORL ambulancia MUDr. Branislav Lorenc v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia a ORL ambulancia MUDr. Renáta Kučerová v Bratislave
 • Foniatrická ambulancia Kramáre v Bratislave

TRNAVSKÝ KRAJ

 • Poradensko - rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých v Trnave
 • Auris Media Plus s.r.o. v Trnave
 • Otorinolaryngologická ambulancia - Terapia s.r.o. v Dunajskej Strede
 • Medicentrum Piešťany s.r.o. v Piešťanoch
 • Art-Medica centrum v Seredi
 • IMMERI s.r.o. v Seredi
 • Oerel Plus s.r.o. v Hlohovci
 • ORL - Otrila s.r.o. v Šamoríne
 • Odborníci a personál ORL – ušné, nosné, krčné v Trnavskom kraji
 • Ambulancie pre sluchovú oblasť v Trnavskom kraji

NITRIANSKY KRAJ

 • ORL lekári v nitrianskom kraji
 • Foniatrická ambulancia v Zlatých Moravciach
 • Foniatrická ambulancia v Topoľčanoch
 • Foniatrická ambulancia v Nitre

TRENČIANSKY KRAJ


ŽILINSKÝ KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ


PREŠOVSKÝ KRAJ


KOŠICKÝ KRAJ


ZAHRANIČNÉ:

 • Centrum pro poruchy sluchu Brno, hlasu, řeči a rovnováhy v Brne

Japonské plienky


 .