TETIS S.R.O. - Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica

Adresa: Lipnická 56, 900 42, Dunajká Lužná

Telefón: 02/45980116, 02/45980020

E-mail: [email protected]

Tetis Je špecializovaným zdravotníckym zariadením, odborný personál zariadenia sa špecializuje na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým deťom s detskou mozgovou obrnou už od novorodeneckého veku. Špecifikom zariadenia je, že takmer všetky liečené deti sú hospitalizované v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale rodič je počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexná rehabilitácia podľa prof.Vojtu a Bobath-koncept), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí. Personál lôžkovej časti zariadenia sa špecializuje na poskytovanie komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti deťom od novorodeneckého veku do dovŕšenia 18 rokov s neurologickými a ortopedickými ochoreniami pohybového aparátu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .