Renona

Adresa: Renona Rehabilitation s.r.o. , Nová 842/95, 919 25 Šúrovce

Telefón: +421 948 380 382, +421 33 593 6453

E-mail: [email protected]

Zameranie: svojou špeciálnou rehabilitačnou liečbou ovplyvňuje vývoj detí a dospelých pacientov s poruchami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému. Cieľom je maximálne zlepšenie pohybových schopností, intelektu a reči liečeného pacienta za pomoci najmodernejších liečebných postupov a terapií. Využíva podporné metódy a terapie  a to Renona Kids/Suit cvičenie kombinuje v prípade potreby s hipoterapiou. Súčasťou rehabilitačnej liečby v našom centre sú aj podporné liečebné metódy: Vojtu, Bobatha, Kabáta, PNF a Brunkowovej. Využívaný je aj vplyv špeciálneho obleku., kraniosakrálna terapia, kvantová terapia, laseroterapia, akupunktúra, kinesiotaping, bioptronová terapia, elektroliečba. Cieľom terapie je edukácia, reedukácia a koordinácia pohybov horných aj dolných končatín, ako aj znovu začlenenie pacienta do bežného života tým, že ho naučíme samostatnosti a sebestačnosti, čo následne zvýši kvalitu jeho života

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .