Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Rosa v Bratislave

Adresa: Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Telefón: 02/5477 3400, 02/54773440

Email: [email protected]

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím. Základným zámerom vízie je a bude identifikovanie tých  postupov, ktoré prispejú k rozvoju fungovania a zvyšovaniu citlivosti organizácie na voľby a potreby klientov:

 • transformácia na centrum poskytujúce kvalitnú sociálnu rehabilitáciu, zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť
 • vzdelávanie spolu so špeciálnymi školami, prípravu na osamostatnenie sa a pracovné uplatnenie
 • zvýšenie miery rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti klienta, podľa jeho telesných a mentálnych schopností
 • zvyšovanie úrovne spolupráce s rodinnými príslušníkmi a zákonnými zástupcami klientov
 • nárast počtu spolupracujúcich fyzických a právnických osôb pri zamestnávaní našich klientov a vytváraní pracovných príležitostí

Služby:

 • rozvoj pracovných zručností
 • arteterapia
 • muzikoterapia
 • animoterapia
 • fyzioterapia
 • sociálna rehabilitácia
 • psychologická starostlivosť
 • ošetrovateľská starostlivosť

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .