Rehabilitačné centrum Harmony

Rehabilitačné centrum Harmony

Mesto: Bratislava

Zameranie: Rehabilitačné centrum Harmony sa zaoberá problémom neuspokojivého stavu včasnej diagnostiky pri poruchách vývojovej kineziológie. Pacienti prichádzajú na prvé vyšetrenie veľmi často až po 6. mesiaci veku, prípadne až po roku, pretože niektorí odborní lekári (napr. niektorí detskí neurológovia) zaujímajú vyčkávacie stanovisko, čo je z hľadiska vývojovej kineziológie neprijateľné. Dôsledkom je, že nezasahujeme do vývoja dieťaťa včas a kvalitatívne, čo sa môže prejaviť podstatným predĺžením doby liečby a premeškaním najefektívnejšieho obdobia pre liečbu.


Úsmev pre druhých, o.z.  © 2018
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

 .